พ่อสักครั้ง จนกระทั่งพ่อตายนั่นแหละจึงต้องลาหยุดเรียนไปเผาพ่อพร้อมๆ กับได้รับรู้ว่าสวนยางหลุดจำนองแล้ว แม่กับน้าชายต้องไปรับจ้างกรีดยางให้คนอื่น    ส่วนพี่ตุ้มก็ต้องไปทำงานที่ร้านอาหารในจังหวัดแม่ยํ้าให้ชาญตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดในวันที่ชาญจะกลับกรุง'ทพ‘‘มีวิชาความรู้ก็จะได้เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องคิดว่าจะเอามาเลี้ยงแม่หรอกลูกเอ๊ย เชือกกระโดดราคาถูก แม่อยู่อีกไม่นานก็ลงโลงแล้ว ถ้าลูกมีความรู้ลูกจะได้ไม่ลำบาก" เชือกกระโดดสีชมพู พอชาญกลับกรุงเทพฯ ก็เริ่มกินเหล้ากับเพื่อนๆ เริ่มไปเที่ยวติดผู้หญิง พอผิดหวังอกหักก็ดื่มมากขึ้นและเริ่มลองใช้ยาชาญติดยาอีชึ่งมีราคาแพงและเพื่อนๆ ลูกคนรวยนิยมใช้กันเมื่อขอพ่อแม่มาไม่พอใช้ ชาญก็เริ่มลักเล็กขโมยน้อยsโดยงัดแงะรถและห้องของผู้อื่นในหอพักเมื่อติดยามากจนครูจับได้ ชาญก็หนีออกจากโรงเรียนและหอพักเดิม เขาไปอยู่กับเพื่อนที่เช่าบ้านรวมกันอยู่กับรุนพี่ๆ ชึ่งก็เป็นคนที่ชอบกินเหล้าเมายาทั้งนั้นรุ่นพื่ที่บ้านใหม่เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยล้วนแต่ก็เป็นพวกลูกคนมีเงินที่ติดเที่ยวเตร่ต.ามผับตามบาร์เป็น เชือกกระโดดออกกำลังกาย นิสัยเมื่อไม่ได้เรียนแล้วและไม่ได้ติดต่อที่บ้าน ชาญก็ต้องทำงานแต่ความที่ชอบเที่ยวชอบแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ชาญจึงปฏิเสธที่จะทำงานลำบาก‘มีงานสบายๆ นะ เพื่อนพี่ทำอยู่ สนใจไหมล่ะ"รุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำ งานนั้นก็คืองานผู้ชายขายตัว! แต่เป็นงานอิสระ ลูกค้าจะโทรไปที่เอเยนต์ แล้วเอเย'นต์ก็'จะ

โทรมาตามตัวเราอีกที ถ้าเราไม่ว่างก็ปฏิเสธได้ เรียกว่าเป็นนายทางโทรศัพท์ก็ว่าได้ แต่ในภาษาที่ใช้ลงโฆษณาของเอเยนต์นั้นจะเรียกว่า“บริการเพื่อนเที่ยว'’แรกๆ ชาญฝืนใจทำอย่างสำบาก ลูกค้ารายแรกๆ เชือกกระโดดภาษาอังกฤษ ของชาญเป็นสาวใหญ่อารมณ์เปลี่ยว บางรายก็เป็นหมอนวดสาวหรือหญิงที่มีอาชีพขายตัวเช่นกัน ต่อๆ มาก็เป็นเกย์บ้าง ฝรั่งบ้าง ไม่นานชาญก็ชิน เพราะสามารถทำเงินได้สัปดาห์ละ 2-3 หมื่นบาทโดยไม่ต้องทำทุกๆ วันและแน่นอนว่า ชาญก็ใช้ยาอีในการช่วยกล่อมอารมณ์ตัวเองไม่ให้รู้สืกว่าสำบากนักกับการทำงานชาญใช้ชีวิตลืมตัวเอง ลืมครอบครัวนาน 3 ปีจนเริ่มปวยหนักๆเข้า อ เชือกกระโดดไร้สาย พอไปตรวจก็พบวาเป็นมะเร็งสำไส้ขั้นสุดท้าย!พอปวยหนักเพื่อนก็ไม่คบ ชาญต้องบากหน้ากลับไปบ้านแต่ก็ต้องตกใจนักเมื่อรู้ว่าแม่ตรอมใจตายไปเมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมานี้เองน้าชายไปทำงานเรือประมงที่สุราษฎร์    ส่วนพี่สาวของเขาแต่งงานมีลูกกับชาวสวนเงาะในอำ๓อบ้านเกิดนันเอง"แกใจดำมาก...ชาญ...พี่กับแม่เคยไปตามหาแกที่หอพักเก่าก็ไม่เจอ...แทำลายชีวิตคนในครอบครัวทุกคนที่รักแก แกทำลายชีวิตตัวแกเองด้วย"พี่ตุ้มด่าทั้งนํ้าตา แต่ก็เมตตาให้ที่อยู่ที่กินและพาไปรักษาตัว แต่ชาญก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอด 7 เดือนจนกระทั่งสินใจนัยไปในทั่สุ่ด

 

เชือกกระโดดดิจิตอล

บทความนี้ต้องการเปรียบเทียบเหตุและปัจจัยต่างๆ ที,ทำให้โลกาภิวัตน์สามารถครอบครองหัวใจของคนในโลก รวมทั้งคนไทยท้งๆ ที่สังคมไทยน่าจะมีความภูมิใจในสิ่งที่เหนือกว่าโลกาภิวัตน์ แต่ผลประโยชน์'ที่โลกาภิวัตน์จับจุดอ่อน'ของความเห็นแก่ตัวของคนเอาไว่ไต้ ผลประโยชน์จึงเป็นนี้าหล่อเลี้ยงต้นเศรษฐกิจทุนนิยมกระแสหลักให้เติบโตแข็งแรงอยู่ไต้ จนปัจจุบันโครงสร้างหลักที่เป็น

จานของความรู้สากลภาษาที่ใช้ร่วมก้นไม่ว่าภาษาสัญลักษณ์เช่นภาษาคณิตศาสตร์ภาษาท่าทาง ภาษาพูดประจำถิ่นหรือประจำชาติ ถ้าหากสื่อสารตรงก้นเข้าใจก้นไต้จะทำให้มนุษย์ระดมสมองและระดมปัญญา ช่วยก้นขยายความรู้ไปทางต้านกว้างและทางต้านลึกภาษาทีให้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานของสรรพสิ่ง สระน้ำเด็กราคา ทำให้เกิดความรู้และความคิดเกี่ยวกับจิตซึ่งเป็นอารยธรรมตะวันออกภาษาที'ให้รูปเป็นใหญ่เป็นประธานของสรรพสิ่ง ทำให้เกิดความรู้และความคิดเกี่ยวกับรูปซึ่งเป็นอารยธรรมตะวันตกความรู้สากลจะเน้นยํ้าภาษาทีมาจากรูปเป็นใหญ่ ผลของอารยธรรมทีกลายเป็นโลกาภิวัตน์ จึงเกี่ยวข้องกับจินตนาการเรื่องคิดอย่าจ]รเรียกลกากวิดนการพัฒนารูป ดังนั้นอารยธรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณจึงซบเซาเพราะเป็นยุคสมัยที่คนบูชารูป (วัตถุ)การที่คนทั้งโลกช่วยพัฒนารูป (วัตถุ) สระน้ำเป่าลมทรงกลม จนได้เมืองที่คล้ายกันทั้งโลก การพัฒนาเมือง การพัฒนาชีวิตของคนในเมือง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มาจากการจินตนาการเรื่องรูป (วัตถุ) ทั้งนั้นต่อไปนี้ เป็นฐานโครงสร้าง

หลักของการพัฒนาอารยธรรมสาที่ใช้รูปเป็นใหญ่๑. คณิตศาสตร์ใช้ภาษาเดียวกัน ดัวอย่างเช่น คณิตศาสตร์ใช้สมมติเลขโดดเหมือนกัน การขยายจำนวนเลขด้วยฐานกำลังสิบ การยอมรับเลขอตรรกยะ การยอมรับวิธีลดเพิ่มจำนวนเลข และเมื่อขยายต่อไปถึงเรขาคณิต การเห็นดีเห็นงามกับมุมต่างๆ รูปทรงต่างๆ และการเชื่อมรูปทรงกับการเคลื่อนไหว (แคลคูลัส หรือ เรขาคณิตวิเคราะห์)การเชื่อสถิติที่เหมือนกัน ตรงนี้เป็นฐานใหญ่ที่สุด ที่จะนำไปต่อกับเหตุผลและระบบของวิทยาศาสตร์๒.สระน้ำเด็กกล้างแจ้ง การยอมรับ “ชื่อวิทยาศาสตร์” เรียกเป็นอาณาจักร วงศ์ สถุลฯลฯก่อให้เกิดอนุกรมวิธาน เชื่อมโยงสิ่งมืชีวิตเช้าด้วยกัน ด้วยภาษาคือ“ชื่อ” ด้วยสมบัติของกายวิภาคและสัณฐานวิทยาเป็นฐานยักษ์ใหญ่รองลงมาที่จะสร้างเหตุผลหลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น๓. การยอมรับระบบสมมติ ระบบองศ์ประกอบ เงื่อนไข ปัจจัยเวลา เพื่ออธิบายปรากฏการณิ1นธรรมชาติให้เป็นระบบ ทำให้มนุษย์พร้อมแล้ว ที'จะสละความจริงที,เป็น ปัจจัตด้ง เวทีด้พโพ เพื่อให้จินตนาการของระบบเป็นความถูกต้องตามค่านิยมของวิทยาศาสตร์

 

สระน้ำเด็ก

และการรอประเภทหลังนี้หละที่ทั้งเจ็บปวดหัวใจ เจ็บ ซํ้าระกำทรวง และบางครั้งอาจเจ็บตัวเพราะเพื่อนร่วม อุดมการณ์ที่ไม่แน่ว่าอาจพ่ายแพ้หรือชนะในการช่วงชิงที่นั้ง โดยการใช้ส้นของ รองเท้าส้นสูงเหยียบเอาที่ตาปลาเข้าให้ อีก ที่สำตัญหากวันไหนดวงกุดสุดๆ อาจเจอรองเท้าเบอร์ 12 ของคุณพี่นักกีฬาเข้าไปอีกเบ็คแคม ก็ เบ็คแคมเถอะคุณเอยยัง-ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เรื่องการรอคอยรถตู้สระน้ำเป่าลมบางเวลา เราอาจจะต้องเลือกเฟ้นเค้นหาตัวช่วยมาเหมือนกัน และ ตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือ การภาวนาอธิฐานจริงดิเอ้าวันนั้นฝนตกหนักกลางเดือนกรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยา บ้านเราแจ้งผ่านวิทยุที่ออฟฟ้ศของดิฉันว่า วันนี้ความกด อากาศตรจากประเทศจีนพัดผ่านประจวบกับมรสุมตะวันตก เฉียงใต้เคลื่อนสระน้ำเด็กทรงสูง ตัวเข้าสู่ฝังอันดามัน จึงทำให้ฝนตกหนัก ไปทั่วบริเวณกรุงเทพมหานคร และภาคกลางเลยยาวไปถึง อีสาน อะไรทำนองนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อกรมอุตุฯ ของบ้านเราก็ตามทีแต่ฟ้าที่ ดำมืดนอกอาคารอันตระหง่านที่ดิฉันทำงานอยู่มันก็บอกเรา เป็นนัยๆ แล้วว่า “กูมาแน่”ได้เวลาเลิกงานคอลลอยด์อนุภาเข็มยาวกระดิกถึงเลขสิบสอง ดิฉันก็ เร่งรุดหยิบกระเป๋าใบโปรดสะพายแล่งมุ่งสู่หงสาวดี เอ๊ย! มุ่ง สู่ป้ายรถเมล์ พันทียังไม่พันถึงป้ายดีฝนแสนห่าก็บ่าเทเหมือนพระอินทร์ท่าน เทนั้าจากกะละมังลงมาไม่หยุดหย่อน เปียกก็เปียก เหนื่อย เพราะต้องเร่งมาก็เหนื่อย แต่แปลกที่ป้ายรถกลับมีคนน้อย เหลือเกิน จะมีบ้างก็เพียงรถราที่ขวักไขว่อยู่กลางท้องถนน สระน้ำยางใส่น้ำอุ่นเมื่อเดินลัดเลียบเข้าหลบซอกมุมของหลังคาป้ายรถเรียบร้อย ดิฉันจึงต้องหาตัวช่วยด้วยการพนมมืออธิฐานพันที เจ้าประคู้ณขอให้รถตู้มาเร็วๆ ด้วย เถิดดดดดยังไม่ทันลดมือลงมาเรียบร้อยดี รถตู้ประจำทางสาย กลับบ้านของดินฉันก็เลี้ยวเข้ามาจอดป้ายเหมือนได้ยินเสียง สวดอ้อนวอนของดิฉันปานนั้นตรงนี้ด้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะ ว่าดิฉันไม่ได้เอามาใช้ สระน้ำเป่าลมทรงกลมบ่อยๆ ของขลังอย่างนี้ต้องเลือกใช้เป็นบางเวลานะใช้บ่อย ไม่ดี สังข์ทอง เขาสอนเอาไว้ เขาบอกว่า ถ้าใช้บ่อยแล้ว มันไม่ขลัง เห็นไหมละ เขาอ่านมนต์เรียกนํ้าเรียกปลา ตอนท้าวสามนต์เลือกลูกเขยนะเรียกแค่ครั้งเดียวก็ได้ผลเลย หลังจากนั้นไม่รู้ทำไมจึงไม่เรียกอีก ยากจนต้องไปอาศัย อยู่ในกระท่อมปลายนา (อ้าว ออกนอกเรื่องไปจนได้)

 

สระน้ำเด็ก