หากจิตเป็นไปตามที่ว่านี้ สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปใชให้เป็น ประโยชน์ ถ้าเป็นเรื่องการงานที่ต้องใช้ปัญญา กิจะสามารถช่วยให้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งการน์งสมาธิยังช่วยสร้าง กำลังใจและพลังจิตที่เข้มแข็งให้กับเรา  อุปกรณ์ชกมวย ทำให้เราชัดเจนกับสิ่งต่างๆรอบ ตัว เข้าใจธรรมชาติและความเป็นไปของโลก เป็นเหตุให้สามารถปล่อยวางสงต่างๆฑเคยยดตัด ถ้อยคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ“สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนเราไนทุกๆ ป็ญหา คือ สติจำคำสติไว้ฐานะเป็นทางรอด หนทางรอดของมนุษย์เป็นเครื่องรางคุ้มครองมนุษย์”. ตงมั่น แน่วแน่ ผลตอบแทนที่เราจะได้จากการแก นั่นก็คือสติ สมาธิ เห็นมั่ยว่าสุดท้าย...หัวจิตห้าใจเรานั่นแหละ ที่จะหยุดทุก อย่างได้ยกตัวอย่าง กรณีคนที่ติดสูบบุหรี่มานานหลายปี เมื่อวันหนึ่งถึง คราวที่จะเลิกสูบ จะด้วยเหตุผลเพราะเปีนอันตรายต่อสุขภาพ หรือ จะประหยัดสตางค์หรือเพราะคนรักขอร้อง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของ แต่ละคนหลายคนหาวิธีต่างๆนานาที่จะทำให้เลิกบุหรี่ไม่ว่าจะปรึกษา คุณหมอ กินยา เคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอม ทว่ามีวิธีหนึ่งที่สามารถ ชกมวย  ทำกันได้ทุกคนโดยไม่ต้องพึ่งใครหรืออะไรทั้งนั้น สำหรับผู้'ที่ติดบุหรี่ เรียกวิธีนี้ว่า การหักดิบ หรือการหยุดสูบโดยทันทีการหักดิบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ดีที่สุด และประหยัดที่สุด เพียงแค่ ใชใจสั่งการ อย่างที่บอก ใจจะสามารถหยุดทุกอย่างได้ แต่ก็มีหลาย คนที่ไม่สามารถเลิกด้วยวิธีนี้ได้ นั้นเป็นเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอใต้หัวใจในกายวิภาคศาสตร์หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย สำหรับ คนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีพร้อม หัวใจจะมีขนาดเล็กเพียงแค่ สามในสี่ของกำปัน หรือมีนํ้าหนักประมาณ 250-350 กรัมเท่านั้น แต่ภายใต้หัวใจนั้น กลับมีความยิ่งใหญ่ สามารถควบคุมและบงการ ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราไต้ไม่ว่าจะเป็น สุข เศร้า เหงา รัก ว้าเหว่ หดหู่โกรธโมโห บ้า เบื่อ เซ็ง เจ็บ ปวด หิว ง่วง เพลีย ฯลฯไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม ก็ใจเรานั้นแหละที่คอยชี้นิ้วบงการ ที่ผ่านมา...เคยใช่มั้ย บางทีใจเราก็พาไปสู่เรื่องไม่เข้าทำ เรื่องห่วยแตก เรื่องปวดหัว เรื่องชวนอาเจียน หรือบางครั้งก็ออกนอกลู่นอกทางไป บ้างแล้วเราจะมีวิธีอย่างไร ขอเป็นฝ่ายชี้นิ้วสั่งใจไต้บ้าง ขอบอกว่าไม่ ยากเลย หากเราเรียนรู้ที่จะธีเกใจUกใหิใจอยู่ในกรอบที่เราขีดเส้นเอาไว้แต่กรอบที่ว่านี้ต้องเป็นกรอบของคุณงามความสุขถึงจะน่า อยู่ ถ้าเซ่นนั้น เรามาเริ่มก้นเลยดีมั้ย? วิธีการชก  tin!จให้สงบ ปล่อยวาง ถ้อยคำ...เผลอทำร้ายคำสุภาษิตที่มีมาแต่โบราโบราณได้สอนไว้“พูดดีเป็นศรีแก่ปาก,,เมื่อเวลาผ่านพ้น...ปัจจุบันคำๆนี้ก็ยังเปีนคำสอนที่ดีเยี่ยม การ พูดคุยดูเหมือนไม่มีอะไรซ้บซ้อน เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันที่มนุษย์ ทุกคนต้องพูดคุยเพื่อสื่อสารกัน แต่บางครั้งก็เพราะคำพูดนี่แหละ ที่ ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างการสื่อสารดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำสอนที่ว่า ตั้งสติก่อนพูด ซึ่งหมายถึง ให้สติควบคุมคำพูด แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเปิดปากพูดอะไรออกไป ควรมีการระมัดระวัง มีสติ หรือผ่านการพิจารณาสักนิด อย่างเซ่น คำ พูดนั้นเหมาะสมหรือไม่ ทำร้ายจิตใจคนฟังหรือเปล่า แล้วจำเป็นต้อง พูดมั้ย หรือถ้าไม่พูดซะจะดีกว่ามั้ย ทำให้คนฟังโกรธ โมโหสุดแสนมั้ย และที่สำคัญเราพูดความจริงหรือเปล่า ถ้าแย่ไปกว่านั้น อาจทำให้เกิด การบาดหมาง เพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจถึงขั้นลงไม้ลงมือกันไต้
 

Comment

Comment:

Tweet