น้อยเข้าใจถึงการที่จะใช้เงินผ่านบัตรเครติดผิดไปเสียแล้ว ซึ่งในตอน ท้ายที่สุดคุณพ่อก็ต้องอธิบายให้ลูกสาวเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงาน ของบัตรเครดิตว่า ท้ายสุดแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระเงินที่เราได้ ใช้จ่ายผ่านบัตร เรือยางไวนิล เครติดเหล่านี้เองอยู่ดีในขณะเดียวกันการใช้บัตรเครติดของคุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตร เครติดอยู่หลายใบ หรือจะเรียกได้ว่ารายการใช้จ่ายแทบทุกอย่างจะต้อง ผ่านการชำระผ่านบัตรเครติดเสียแล้ว ก็ควรที่จะมีหลักหรือวิธีการใน การใช้บัตรเครติดอย่างชาญฉลาดด้วยเช่นกันช้อดีสูงสุดของการชื้อของผ่านบัตรเครดิตก็คือ ลามารถชื้อของ ที่ถูกใจได้ทันที ไม่ว่าในขณะนั้นเราจะไม่มีเงินสดติดตัวหรือไม่เลยก็ตาม อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายที่ผู้ชื้อของโดยไม่จำเป็นต้องพกเงินจำนวน มากไปให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย แต่ในข้อดีที่มีก็ไม่ได้หมายความ ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย ก็เพราะข้อดีที่สามารถชื้อของผ่านบัตรได้ทันที นั้นแหละ ที่จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กลับจ่ายชื้อของโดยไม่ได้ยั้งมือเลย กว่าจะมารู้ตัวอีกทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมานั่งใช้หนี้บัตรเครดิตแทนลูก เสียแล้วอีกทางเลือกหนึ่งของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรก็คือ การใช้บัตรเดบิตแทน เพราะการใช้บัตรเดบิตนั้น นอกจากจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้บัตรไม่จำเป็นต้องถือเงินสดไว้ในมือแล้ว จำนวน วงเงินที่ผู้ถือบัตรสามารถใช้ได้ก็คือจำนวนวงเงินที'มีอยู่ในบัญชีของผู้ถือ บัตรเอง โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกลไกลในการกำหนด ขอบเขตการใช้เงินของผู้ถือบัตรให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ และที่สำคัญ ที่สุดก็คือ การใช้บัตรเดบิตนั้น จะไม่ทำให้เกิดหนี้ได้ และบัตรเดบิตก็ เรือยางลำใหญ่  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กๆ ที่ต้องการจะเริ่มต้นทำธุรกรรมทางการ เงินด้วยบัตร อีกทั้งยังทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจที่ลามารถมีเงินเก็บเป็นของตัว เองจนสามารถทำบัตรเดบิตได้ไฝว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรชนิดใด ก็ตาม ทั้งบัตรเครติด บัตรเดบิต หรือการกดเงินสดผ่านบัตรเอที เอ็ม สิ่งเดียวที่ผู้ใช้ทุกคนต้องคำนึงถึงก็คือ “การใช้จ่ายอย่าง ประหยัดมีเหตุผล” ขึ้งจะไม่เกิดขึ้นเลย หากคุณพ่อคุณแม่ไม่ขึ้แจงให้ ลูกฟัง การล.]ทนเพื่ออนาคถการลงทุนเพื่ออนาคต เป็นสิ่งที่จะไม่ให้ความสำคัญไม่ได้เลย เพราะการลงทุนเพื่ออนาคตนี่แหละ จะเป็นเหมือนกลไกลตัวสำคัญที่จะ ช่วยให้กระบวนการในการสอนเด็กออมเงินได้บรรลุผลอย่างเต็มตัว กล่าวคือ หากเด็กรู้จักที่จะน่าเงินออมที่มีอยู่มาลงทุนเพื่ออนาคตแล้ว ก็ แสดง1ว่าเด็กนั้นเริ่มที่'จะมี'จิตสำนึกที่ดีและเห็นความสำคัญของความ มั่นคง เรือยางสูบลม ทางการเงินของตัวเขาเองที่จะเป็นไปอย่างไรในอนาคตข้างหน้า แล้ว ผู้ใหญ่หลายๆ คนอาจจะคิดว่า การลงทุนเพื่ออนาคต เป็นคำที่ดู ยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับเด็กตัวเล็กๆ ที่เพิ่งจะเริ่มต้นการออมเงิน แต่ใน ทางตรงกันข้ามแล้ว วัยเด็กเนึ่ยแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้น การลงทุนเลยเด็กเล็กและเด็กโตก็จะมีแนวคิดด้านการลงทุนแตกต่างกันไป
 

Comment

Comment:

Tweet