เมีอเป็นเด็กข้าพเจ้าและเพื่อนเคยเล่นเกมที่เรียกว่า “กระโดดเหยียบ เงา” แต่ละคนทีเล่นเกมนี้ต้องพยายามที่จะเหยียบเงาของคนอื่น ตอนนี้นเรา จะใส่ใจเงาของเรามากเป็นพิเศษ คุผลองถามตัวเองสิว่า คุณมองดูเงาของ คุณคงสุดท้ายเมอไรคุณอาจจะสนใจเงาของคุณในจิตใต้ล่าน๊กเมอคุณนั่งอ่านหนังสิอ เมอ พบว่าแสงตรงที่คุณนั่งอยู่นั่นไม่ดี และยังพบอีกว่าเงาดีรษะยองคุณบังหนังสิอ อุปกรณ์ไล่นก  ตังนั่นคุณอาจจะต้องเลื่อนเก้าอี้หริอไม่ก็เลื่อนโคมไฟเพื่อไม่ให้เงาบัง ส่วนมาก แล้วเราจะไม่ใส่ใจเรื่องเงาของเราเลย เซ่นเดียวกัน ในชีวิตของคนเรานั่น บ่อยครงที่เรามักจะรู้แต่ส่วนที่ไม่สดใสในชีวิตของเรามากกว่าส่วนที่สดใส อยู่เสมอหากคุณจะมองหาเงายองคุณสักครู่หนี้งตรงที่คุณอยู่ คุณจะสังเกตว่า  ความถี่ไล่นก วิธีเดียวที่คุณจะสามารถเห็นเงาของคุณคิอหันกลับไปประจันหน้ากับทางที่ แสงส่องมา จงมองดูเงาของคุณให้ดี แล้วคุณจะพบว่าหลังของคุณจะอยู่ใน ทิศทางยองบ่อเกิดแห่งแสง กำจัดนก ฮี่งเป็นสิงที่ทำให้เกิดแสง ในชีวิตของคุณก็เป็นเช่นนี้เหมีอนกัน คุณรู้แต่ในส่วนชีวิตที่ไม่สดใส หริอส่วนที่คุณเองคิดว่าไม่สดใส เช่น อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหา ครอบครัว ปัญหาการเงินนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นคุณจะรู้ว่ามันมีอยู่เมอคุณหันหลังไปมองบ่อเกิด ของปัญหา เมอคุณทำเช่นนั่นคุณจะรู้สิกว่าแสงแห่งปัญญาเซิงสร้างสรรค์ได้ พวยพุ่งอยู่ภายใน และทะลุผ่านตลอดตัวคุณ ตลอดชีวิตของคุณ ตลอดกิจวัตร ต่าง ๆ ที่คุณทำ ตลอดวันทุก ๆ วัน นั่นคิอแสงที่ส่องเพื่อนำคุณไปส่การมี สุขภาพที่ดี ความสุขที่พร้อมและสำเร็จที่สมบูรณ์ หากคุณเพียงแต่หันหลัง ใหัแสงคุณจะรู้ว่ามีเงาหริอมีปัญหาจงหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครู่ เอาใจไปจดจ่อที่ปัญหาหริอเรื่องราว  จำหน่ายเครื่องไล่นก ในชีวิตประจำวันของคุณ แล้วจงถามตัวเองว่า “จริงหรือไม่ที'ว่าล่งเหล่านี้ เกิดขึ้นเพราะฉันไม่ได้มองล่งที่ดีในชีวิต,, ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะรู้ปัญหา ชีวิต แต่จริง ๆ แล้วเราไม่ได้ใหัเวสาและความคิด ไฟฟ้าไล่นก เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของ เรารุ่งโรจน์เท่าที่ควร เงาจะเกิดขี้นได้ก็เมอมีแหล่งที่ทำให้เกิดแสง หากแสง มาจากทุก ๆ ทิศคุณจะไม่เห็นเงาใด ๆ เลย หากคุณไม่เห็นแสงแห่งความ รุ่งโรจน์ของชีวิตของคุณ คุณจะเห็นส่วนที่มีดมนได้อย่างไรเป็นความล้มเหลวหริอผิดพลาดอย่างยงที่ไม่ได้หันไปดูแสงสว่าง ดู ความดีแต่กลับไปเล้ยเวลาในการมองดูเงาและมีชีวิตอยู่ในเงาหริอในความ มีดมนเล้ยอีก จงหันไปดูแสงสว่างหริอสิงที่ด็ในชีวิตแล้วคุณจะไม,กลัวเงาหริอ ความมีดมนอีกเลย

 

วิธีไล่นก

Comment

Comment:

Tweet